Компютрите понякога водят и до болестно състояние

Компютрите понякога водят и до болестно състояние

Съвременният динамичен начин на живот е източник на много стресогенни фактори. Комуникацията чрез компютър започва да се осъзнава от все повече хора като средство, което намалява негативните им емоции. Интернет е не само основен източник на информация и комуникация. Модерните технологии създават безкрайни възможности за забавления и за установяване на разнообразни неформални и дори интимни контакти. Това помага на много хора да преодолеят чувството си за самота и за социална изолация. Сравнително лесно човек би могъл да усъвършенства и обогати поведенческия си репертоар, да повиши социално-психичната си компетентност, разбирана като комплекс от комуникативна, социокултурна и емоционална компетентност. Но понякога за всичко това се заплаща твърде висока цена.

Откриване на зависимостта към компютрите

Още през 1996 г. Goldberg описва феномена зависимост към компютърно опосредстваната комуникация, като въвежда понятието патологично използване на компютъра. Днес това понятие може да се диференцира в две категории. Първата се отнася до влечението към работа с компютър изобщо (среща се по-често при възрастните), а втората се свързва с патологичното използване на Интернет (както при възрастни, така и при деца). Компютърната зависимост по своята същност представлява дезадаптивен модел на поведение, който води до значителни психосоциални и соматични проблеми както у детето, така и у възрастния.

За живеещия през XXI век човек животът без компютър е почти немислим. Тази умна "машинка" може всичко, дори да формира при определени хора зависимост към себе си, с всичките определена клинична картина.

За да бъде диагностицирана зависимостта, е необходимо в период от около една година да са наблюдавани поне три от следните симптоми:

Първи - Толеранс, който се проявява като необходимост от прекарване на все повече време пред компютъра, за да се постигне удовлетвореност, и рязко намаляване на степента на удовлетвореност при еднакъв като време престой пред компютъра.

Втори - Поява на абстиненция при прекъсване или редуциране на времето за престой пред компютъра. Периодът на прекъсване се изживява много тежко и се интерпретира като нереалистично дълъг. Появяват се следните симптоми: психомоторна възбуда; безпокойство; обсесивни мисли за това, какво се случва в Интернет, докато лицето не е в него; фантазии и сънища, свързани с Интернет; волеви или неволеви движения на пръстите на ръцете, наподобяващи писане по клавиатура. Тези симптоми от своя страна водят до дистрес и нарушават нормалното социално функциониране.

Трети - Наличие на упорито желание за употребата на компютъра и неуспех при опитите за прекъсване или съкращаване на времето за престой пред него.
Четвърти - Използване на твърде много време за извършване на дейности, свързани с компютър, като: купуване на книги за глобалната мрежа, изпробване на нов браузър, проучване на различни Интернет доставчици, организиране на файлове и програми, свалени от мрежата, и други подобни.
Пети - Когато един човек осъзнава съществуващите и непрекъснато повтарящи се свои психични, социални и физически проблеми, породени или изострени от използването на компютър - нездрав сън, материални затруднения, неизпълнение на поети ангажименти, занемаряване на учебни или служебните задължения, чувство за изоставеност от значими хора, а не престава да използва компютъра.

Както при всяка злоупотреба, човек може да се мотивира и сам да се справи, но когато компютърната злоупотреба вече се е превърнала в болестна зависимост (налице са поне три от описаните симптоми), намесата на компетентен специалист е задължителна.
Пристрастяването застрашава всички възрасти. Ще го разпознаем по три основни симптома, които изискват намесата на компетентен специалист.

Здравни теми

Деца

Лечение

Кожа

Стрес

Тийнейджър

Умора

Жени

Депресия

Витамини

Любов

Сърце

Рак

Имунитет

Секс

Мозък

Очи

Родител

Храна

Бебе

Работа

Дете

Отношения

Мед

Грип

Хормони

Упражнения

Хранене

Сън

Зъб

Билки

Главоболие

Възпитание

Плодове

Мъж

Рани

Инсулт

Зеленчуци

Психотерапия

Инфаркт

Училище

Семейство

Диабет

Пикочен мехур

Кръв

Имунната система

Вируси

Сърбеж

Антиоксиданти

Мотивация

Кръвно

Психика

Възраст

Влагалище

Болка

Гръбначен стълб

Стави

Страх

Уважение

Лице

Пубертет

Инфекции

Зъби

Запек

Око

Повръщане

Масаж

Гръб

Алергия

Температура

Тумор

Стомах

Напрежение

Парене

Венци

Кал

Кариес

Кашлица

Простата

Самочувствие

Крака

Зъбен камък

Спорт

Матка

Гадене

Зъбна плака

Стареене

Холестерол

Диета

Емоция

Бъбреци

Компютър

Почивка

Менопауза

Менструация

Бременност

Астма

Целулит

Грижи

Маска

Приятелство

Море

Кръвно налягане

Кръвоносен съд

Общуване

Безплодие

Диагностика

Гърч

Зависимост

Хемороиди

Слънце

Яйчници

Ученик

Зачервяване

Безсъние

Бръчки

Болести

Мазнини

Поведение

Самооценка

Рана