Екстроверт или интроверт, кой ще е по-успелият в работата

Екстроверт или интроверт, кой ще е по-успелият в работата

Обърнете внимание на чувствата и настроението си

Обърнете внимание на чувствата и настроението си

Много често ние не отделяме достатъчно внимание на нашите чувства, смятайки ги за нещо незначително ...

Дишайте дълбоко при паническа атака

Дишайте дълбоко при паническа атака

Състоянието не води до тежки последствия, но при повишена тревожност потърсете психиатър ...

Може ли вашият тип личност да предскаже колко успешни ще бъдете в кариерата, каква заплата ще получавате, колко хора ще ръководите и дали ще сте удовлетворени от работата си?

Да, категорични са учените, които представят резултатите от ново проучване на връзките между личностните характеристики и кариерния път. Проучването е дело на американска компания за разработване на личностни тестове и е направено сред 25 000 доброволци. На тази база компанията изготвя инфографика, проследяваща различията при 16 типа личности по отношение на професионална удовлетвореност, доходи и потенциал за самостоятелна заетост.

Типовете са определени по системата на Майерс-Бригс. Тя е разработена от Катрин Бригс и Изабел Бригс-Майерс, майка и дъщеря, които по време на Втората световна война искали да помогнат на американските жени по-лесно да си намерят подходяща работа. Типологичният индикатор Майерс-Бригс дава удобна работна схема за определяне на предпочитанията на хората. Според нея всеки по рождение има определени предпочитания.

Четири са двойките противоположни предпочитания: екстровертни - интровертни; сензорни - интуитивни; мислещи - чувстващи; решаващи - възприемащи. Според личните ви наклонности лесно може да определите кои от тях са и ваши предпочитания. Комбинацията на четири от тях ще даде типа на вашата личност според Майерс-Бригс. Типът се изписва с четири букви, в зависимост от предпочитанията ви.

Екстроверт или интроверт
Този параметър описва не толкова способността ви за социализация, колкото наклонностите ви в областта на действията. Склонни ли сте първо да действате, а после да мислите? Или предпочитате преди всичко да обмислите добре нещата и чак след това да предприемате конкретни стъпки? Онзи, който първо действа, черпи мотивация и се зарежда с енергия от външния свят, от хората около себе си, е екстроверт (E), докато интровертът (I) предпочита да черпи енергия от своя вътрешен свят, от мислите, емоциите и впечатленията си. Първата буква във вашата комбинация е Е или I.

Сензорен или интуитивен
Този параметър се отнася до предпочитания от вас начин на събиране на информация. Сензорният тип (S) получава информацията чрез собствените си физиологични органи (очи, уши и т.н.), докато интуитивният (N) набира информация, като се опира на собствените си предчувствия. Втората буква във вашата комбинация е S или N.

Мислещ или чувстващ
Третият параметър се отнася до взимането на решения. Мислещият тип (T, от think - мисля) взима решения с главата си, като се обляга на логиката и обективните съображения, докато чувстващият (F, от feeling - чувство, усещане) взима решения със сърцето, като се обляга на своите лични убеждения и ценности. Третата буква във вашата комбинация е T или F.

Решаващ или възприемащ
Параметърът се отнася до начина на живот. Решаващият тип (J, от judge - съдя, отсъждам) предпочита подредения и планиран начин на живот, докато възприемащият (P, от perceive - възприемам) предпочита спонтанния и гъвкав начин на живот. Четвъртата буква във вашата комбинация е J или P.

В зависимост от 16-те типа личности може да се определи и видът на работата, в която най-добре ще се изявят наклонностите и дарбите на отделния човек. Ето какви насоки дават Майерс и Бригс:

ISTJ са родени организатори;
ISFJ са предани на своята работа, във висша степен отговорни и благонадеждни;
INFJ са вдъхновяващи лидери, ориентирани на служене на обществото;
INTJ са мислители, ясният им ум позволява веднага да схванат проблема и да намерят пътя за решаването му;
ISTP просто изпълняват;
при ISFP делата говорят по-красноречиво от думите;
INFP е редови член на колектива;
INTP са генератори на идеи;
ESTP са предприемчиви до отчаяние;
ESFP правят работата по-весела, обичат изненадите и сами ги предизвикват;
за ENFP резултатът - това са хората, докато за ENTP резултатът - това е прогресът;
ESTJ са родени родители; ESFJ са снизходителни и любезни;
ENFJ са родени търговци;
ENTJ са родени лидери.

Навремето Майерс и Бригс спрели дотук, но сегашното изследване на зависимостта между тип личност и кариера казва много повече за професионалното развитие.

Според него най-голяма вероятност да преуспеят в предприемачеството имат хората от тип ENTP. Заедно с това екстровертите като цяло са по-доволни от работата си от интровертите, сочи проучването. Освен това печелят повече от интровертите.

С най-високи доходи са хората тип ENTJ и ESTJ, следват ги с почти равен резултат ISTJ, ESFJ, ISFJ и останалите, с изключение на INFP и ISTP. Те са последни в инфографиката и имат с около 30 процента по-ниски доходи от водещата двойка.

По показател удовлетвореност от работата води тип ESFJ, следват с почти равен резултат ENFJ, ESFP, ESTJ, ENTJ, след това - останалите, като на опашката са ISTP и INTP.

В трите категории - кариерни позиции, доходи и удовлетворение от работата, редовно сред последните в класацията са хората от тип INFP. За тях е най-неподходящо да работят самостоятелно, да развиват собствен бизнес и да упражняват свободна професия. Затова пък са най-склонни да си останат вкъщи и да се посветят на отглеждане и възпитание на децата. В това отношение те си приличат с типа INFJ. Интересното при INFJ е, че при този тип има най-малка разлика между доходите на мъжете и жените. Жена INFJ заработва само с 10-12% по-малко от мъжа от същия тип.

Тип ENFP ще печели много повече, ако е със свободна професия, отколкото като наемник, но при него разликата в доходите на мъж и жена е най-голяма. Обикновено ENFP е сред най-удовлетворените от работата си, но заедно с това е с относително скромни доходи.

Типът ЕNFJ е най-подходящият от всички F-типове за шеф на голям екипи, това е вторият тип по удовлетвореност от работата, втори сред F-типовете по доходи, но и първи сред тях по нежелание да влезе в ролята на всеотдаен родител, който жертва кариерата заради децата си.

От всички интровертни типове най-ентусиазиран за самостоятелна работа е тип INTP. Той е и най-дистанциран от родителските ангажименти, а по доходи почти не показва разлика между мъже и жени. Самостоятелната дейност най-добре се отдава на тип ЕNTP. Тези хора ще печелят два пъти повече от собствен бизнес, отколкото ако са на щат в някоя фирма. И те не биха стояли у дома, за да отглеждат децата си. От собствен бизнес ще пече-лят повече и хората от типа INTJ, които също са сред първенците по нежелание да стоят вкъщи при децата.

Най-успешни като шефове на големи колективи са представителите на тип ENTJ, но заедно с това, ако са на свободна практика, биха печелили повече от всички други. Те за нищо на света не биха стояли без работа, дори да имат достатъчно средства за живот, а още по-малко биха приели ролята на домакини и възпитатели на децата. На другия полюс са ISFP, които трудно биха успели в частния бизнес, не биха практикували свободна професия, не биха искали да заемат ръководни постове, но пък с удоволствие биха се посветили на децата си. По отношение на всеотдайното родителство отстъпват на типа ESFP, който заедно с това е и най-зле настроен към свободните професии. Този тип е удивително непретенциозен - обикновено е удовлетворен от работата си, макар че по доходи се нарежда на четвърто място отзад напред. С най-ниски доходи в сравнение с останалите обаче е типът ISTP, той е и втори отзад напред по склонност да развива свой бизнес, и втори отзад напред по удовлетвореност от работата.

Между удовлетворение от работата (много ниско) и доходи (доста високи) най-разтворена е ножицата при хората от тип ESTP, които са и сред най-големите противници на стоенето вкъщи в името на децата. На другия полюс е тип ISFJ. Тези хора са втори по склонност да отглеждат сами децата си, вместо да правят кариера и са сред четирите типа, които не биха искали да имат свободна професия.

ISTJ е единственият интровертен тип, които би могъл с лекота да се издигне до високи мениджърски позиции. Интересното е, че последното, което би искал, е да упражнява свободна професия, но ако все пак му се случи, печели повече от добре. Този тип никога не би останал без работа, дори да се къпе в пари.

Челни позиции в класацията държи и тип ESFJ. Тези хора изпитват голяма удовлетвореност от професионалното си развитие, те са с най-високи доходи от всички F-типове, но заедно с това са и най-склонни да жертват кариерата си, за да отгледат и възпитат децата си. Най-много от всички шанс да забогатеят имат хората от тип ESTJ, като специално мъжете ESTJ са с най-високите доходи и втори по нежелание да безделничат, дори да разполагат с милиони.

Как тийнейджъра да привлече щастието

Как тийнейджъра да привлече щастието

На всеки тийнейджър е омръзнало близки да повтарят, че се намира в най-хубавите години. ...

Професионално щастие по датски

Професионално щастие по датски

Датчаните по-добре от всички успяват да съчетават професионалните и личните си дела. ...

За да оцелее, любовта изкачва 7 стъпала

За да оцелее, любовта изкачва 7 стъпала

Как да преживеете критичните етапи, без да съсипете връзката си ...

Истинската любов може да превъзмогне социалните различия

Истинската любов може да превъзмогне социалните различия

За да запазите чувствата си, дръжте роднините си настрана и преследвайте общи планове ...

Защо момчето не признава за своята приятелка

Защо момчето не признава за своята приятелка

Мъжете трудно се обвързват, още повече, когато са млади. ...

Успелите жени не копират мъжете

Успелите жени не копират мъжете

Общителност, сговорчивост, изострена интуиция са качествата, с които дамите се издигат в служебната йерархия ...

Здравни теми

Деца

Лечение

Кожа

Стрес

Жени

Тийнейджър

Умора

Депресия

Витамини

Сърце

Имунитет

Любов

Мозък

Рак

Секс

Очи

Родител

Храна

Плодове

Бебе

Хормони

Хранене

Работа

Главоболие

Грип

Дете

Зъб

Отношения

Мед

Сън

Упражнения

Зеленчуци

Билки

Възпитание

Мъж

Инсулт

Рани

Психотерапия

Диабет

Инфаркт

Училище

Имунната система

Пикочен мехур

Семейство

Стави

Кръв

Антиоксиданти

Вируси

Кръвно

Сърбеж

Лице

Мотивация

Самочувствие

Психика

Масаж

Възраст

Влагалище

Венци

Болка

Диета

Гръбначен стълб

Уважение

Пубертет

Страх

Напрежение

Емоция

Инфекции

Зъби

Запек

Око

Повръщане

Крака

Гръб

Алергия

Температура

Тумор

Стомах

Стареене

Парене

Кал

Кариес

Кръвно налягане

Кашлица

Простата

Зъбен камък

Грижи

Спорт

Маска

Матка

Гадене

Зъбна плака

Холестерол

Бъбреци

Почивка

Компютър

Менопауза

Менструация

Бременност

Астма

Целулит

Приятелство

Море

Зелен чай

Мляко

Настинка

Общуване

Кръвоносен съд

Зависимост

Гърч

Диагностика

Безплодие

Ангина

Хемороиди

Слънце

Яйчници

Ученик

Зачервяване

Безсъние

Бръчки

Болести