Изкуството подпомага и лечението, и справянето с житейските кризи

Изкуството подпомага и лечението, и справянето с житейските кризи

Изкуството като терапия (арт-терапията) се основава на убедеността, че креативният процес, свързан с правенето на изкуство, е лечебен и носи позитивна за човека жизнена промяна.

Произходът на термина "арт-терапия"

Англоезичен и първоначално навлиза в употреба в САЩ и Великобритания. Буквално той би могъл да бъде преведен като "лечение, основано на занимание с художествено творчество". На практика арт-терапията съвсем невинаги е свързана с лечението в строгия медицински смисъл. Въпреки че лечебните задачи несъмнено са Арт-терапията се основава на познаване на теориите за човешкото развитие и психичните процеси в живота на човека, които биват прилагани във всички видове диагностика и терапия, целящи разрешаването на различни емоционални конфликти, подпомагането на себепознанието, развитието на социални умения, овладяването на техники за самоконтрол на поведението, понижаването на тревожността, засилване на връзката с реалността и подобряване на самооценката.

Като техника арт-терапията представлява използване на художествени средства за себеизразяване и себеосъзнаване в присъствието на обучен терапевт. Тя е обобщено понятие за различни креативни практики, които са изключително многообразни в теорията, метода и приложението си. Като обща основа се приема една креативна художествена дейност, отнасяща се до форми, образи и фигури. Тази изобразителна дейност свързва в себе си методи на хуманистичната, рационалната и дълбинната психология. Всички тези теории и подходи биват прилагани, за да може да бъде използвано съдържанието на творческата експресия с терапевтична цел. Във всички разновидности на арт-терапията общият знаменател си остава работата с образи. Той служи за постигането на широк спектър от терапевтични цели.

Хората, които биват насочени към арт-терапевт

Те не се нуждаят от някакъв предишен опит или умения в областта на изкуствата. Терапевтът не се стреми да направи естетическа или диагностична оценка на изображенията, създадени от пациента/клиента. Главната цел тук е да се подпомогне постигането на позитивна промяна и развитие в личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и подкрепяща среда. И тук, както при другите терапевтични подходи, връзката между терапевта и пациента/клиента е от ключово значение. Разликата е в това, че при тази връзка има един посредник - изображението или артефактът. Това я прави един тристранен процес, който предоставя възможност за изразяване и общуване и при хора, които се затрудняват да изразяват своите мисли и чувства вербално.

Арт-терапията може да се практикува както в група, така и индивидуално в различни условия - психиатрични заведения, психотерапевтични практики, училища и детски градини, центрове за палиативни грижи и други. Всичко това предполага наличието у арт-терапевта на едно добро разбиране за същността на художествения процес, подплатено със солидни обширни познания в областта на терапевтичната практика като цяло.

В заключение може да се каже, че арт-терапията се явява като алтернатива на множеството "технократични" средства за лечение, а интересът към арт-терапевтичните методи отразява потребността на съвременния човек от по-естествени, комплексни начини за постигане на хармония, в които разумът и чувствата, духът и тялото играят пълноценна роля.

Здравни теми

Деца

Лечение

Кожа

Стрес

Тийнейджър

Умора

Жени

Депресия

Витамини

Сърце

Имунитет

Любов

Мозък

Рак

Секс

Очи

Родител

Храна

Бебе

Хормони

Работа

Грип

Дете

Зъб

Отношения

Мед

Главоболие

Хранене

Упражнения

Сън

Билки

Зеленчуци

Възпитание

Плодове

Мъж

Рани

Инсулт

Психотерапия

Диабет

Инфаркт

Училище

Имунната система

Пикочен мехур

Семейство

Кръв

Антиоксиданти

Вируси

Кръвно

Сърбеж

Мотивация

Самочувствие

Психика

Възраст

Влагалище

Венци

Болка

Гръбначен стълб

Стави

Страх

Уважение

Лице

Пубертет

Емоция

Инфекции

Зъби

Запек

Око

Повръщане

Масаж

Гръб

Алергия

Температура

Тумор

Стомах

Напрежение

Парене

Стареене

Кал

Кариес

Кашлица

Простата

Крака

Зъбен камък

Спорт

Холестерол

Матка

Гадене

Зъбна плака

Диета

Бъбреци

Кръвно налягане

Компютър

Почивка

Менопауза

Менструация

Бременност

Астма

Целулит

Грижи

Маска

Приятелство

Море

Зелен чай

Зависимост

Диагностика

Гърч

Безплодие

Настинка

Общуване

Кръвоносен съд

Хемороиди

Слънце

Яйчници

Ученик

Зачервяване

Мазнини

Отслабване

Поведение

Самооценка

Безсъние